Klimatyzacja serwerowni, pomieszczeń technicznych

W dzisiejszych czasach większość firm dla potrzeb swojej działalności wykorzystuję skomplikowane sieci komputerowe i teleinformatyczne, mające na celu zbieranie i przetwarzanie informacji oraz dostęp do baz danych użytkownikom zewnętrznym i klientom. Procesami gromadzenia, przetwarzania i akwizycji danych zarządza najczęściej serwer lub kilka serwerów do których podłączone są macierze dysków, odpowiedzialne za przechowywanie informacji. Wraz z serwerami współpracuje wiele urządzeń dodatkowych, np. urządzenia sieciowe (switche, routery, hub-y), zasilające (zasilacze, ups-y) itp. Wszystkie urządzenia są oparte na technologii półprzewodnikowej i powodują wydzielanie się dużych ilości ciepła, które trzeba gdzieś odprowadzić, ponieważ wzrost temperatury o kilka stopni powoduje spadek wydajności pracy układów oraz ich nadmierne nagrzewanie się co prowadzi często do uszkodzeń. Urządzenia znajdujące się w serwerowni mają najczęściej z góry ustalone warunki w jakich będą prawidłowo pracować.

W serwerowniach, podobnie jak w niektórych pomieszczeniach technicznych utrzymanie ściśle określonej temperatury jest priorytetem zapewniającym bezpieczeństwo danych i poprawność działania urządzeń technicznych. Ciepło wytwarzane przez urządzenia powoduje wysoce niekorzystne warunki termiczne wymagające specjalnych rozwiązań. Pomieszczenia przeznaczone do pracy urządzeń informatycznych, najczęściej są umiejscowione wewnątrz budynków i nie posiadają ścian zewnętrznych ani okien, wydzielanego w takim wypadku ciepła nie da się odprowadzić sposobem naturalnym nawet zimą, co powoduje potrzebę chłodzenia takiej serwerowni przez cały rok.

Aby zapewnić niezawodność działania układu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych takich jak serwerownie powinno się stosować kilka rozwiązań technicznych. Najprostszym i zarazem najtańszym rozwiązaniem - polecanym tylko do niewielkich serwerowni - jest montaż jednego układu klimatyzacyjnego o odpowiednio dobranej mocy chłodniczej, rozwiązaniem droższym oraz bardzo niezawodnym i bezpiecznym, które polecamy przy średnich i dużych serwerowniach jest montaż dwóch niezależnie działających układów klimatyzacyjnych.

Przy montażu układów klimatyzacyjnych w serwerowniach i pomieszczeniach technicznych należy pamiętać aby urządzenia były wyposażone w zestawy pracy całorocznej - czyli regulator ciśnienia skraplania (aby urządzenie pracowało z pełną wydajnością podaną przez producenta - gaz musi być skraplany w tych samych warunkach latem i zimą, niezależnie od temperatury zewnętrznej) i grzałkę karteru sprężarki (przy niskich temperaturach podgrzewany jest olej w sprężarce).

Niezawodność instalacji klimatyzacyjnej w tego typu pomieszczeniach powinna być bardzo wysoka, ponieważ awaria systemu chłodzącego może pociągnąć za sobą duże straty finansowe i nie tylko, np. utrata danych. Z tego powodu do serwerowni polecamy głównie urządzenia najlepszych marek, które sprawdziły się narynku, oferujemy niezawodne systemy, dobieramy je uwzględniając odpowiednią nadwyżkę mocy chłodniczej.

<.php>