Agregaty skraplające chłodzone powietrzem
BITZER (Niemcy)

<< powrót >>

1. WSTĘP.

Agregaty skraplające ze skraplaczem powietrznym, budowane w oparciu o jednostopniowe sprężarki półhermetyczne, stanowią znaczną część programu produkcyjnego firmy BITZER i nadają się do pracy z czynnikiem R22, R134a, R502, R12, 13B1/114.

Obejmują zakres wydajności od 2290 W do 36900 W, przy temperaturze parowania czynnika R22 -200C i temperaturze skraplania 42,1OC lub ujmując rzecz w wydajnościach objętościowych od 6,56 m3/h do 110,5 m3/h. Kompletacją objęte są sprężarki dwu-, cztero- i sześciocylindrowe, zarówno te do pracy niskotemperaturowej jak i średniotemperaturowej (klimaty-zacyjnej).

Oznaczenie typu agregatów:

Przykład LH 44/ 2GC-2.2 E Y
Typoszereg agregatów oraz typ skraplacza
LH 44/ 2GC-2.2 E Y
Typ sprężarki
LH 44 / 2GC-2.2 E Y
Silnik w wersji jednofazowej
LH 44 / 2GC-2.2 E Y
Napełnienie olejem estrowym
(czynniki HFC: R134a/R404/R507)
Oznaczenia:

CiC - elektroniczny wtrysk

44H -30.2 - tandem sprężarek czterocylindrowych

Wydajność chłodnicza i zakres zastosowań poszczególnych typów agre-gatów podane są w załączonym do DTR prospekcie. Zestawione wartości uzyskano przy założeniu dochładzania płynu czynnika o 4K - co odbywa się już w skraplaczu i temperaturze gazów zasysanych +25oC.

Należy zwrócić uwagę na to, że agregaty przeznaczone do pracy klimatyzacyjnej i średniotemperaturowej mają większe moce silników sprężarek i większe skraplacze.

Typy:

U23/2HL-1.2, U24/2GL-2.2, U25/2FL-2.2, U25/2EL-2.2,

U25/2DL-2.2, U34/2DL-2.2, U35/2U-3.2, U35/2Q-4.2,

L443/2Q-4.2, L443/2N-5.2

stanowią tzw. system VARICOOL agregatów o dość uniwer¬salnym zastoso-waniu. Wybór sposobu pracy odbywa się tu poprzez odpo¬wiednie usta-wienie zaworu serwisowego ssącego (patrz zagadnienia montażu). W ta-belach wydajności system VARICOOL to ciemnozielone pola. Na uwagę zasługują agregaty pozwalające na pracę przy temperaturze parowania czynnika R22 -40O C

2. Przegląd konstrukcji agregatów i sprężarek.

2.1. AGREGATY.

Standardowe agregaty skraplające

- sprężarki na prąd trójfazowy:

 Typ od LH32/2KC – 05.2(Y) do LH135/6H-25.2(Y)

- sprężarki na prąd przemienny, jednofazowy 230 V/1/50 Hz

 z zamontowanym urządzeniem rozruchowym i kondensatorem roboczym:

 Typ od LH33/2HC-1.2E(Y) do LH64/2CC-3.2E(Y)

Wyposażenie opcjonalne:

Pakiet osprzętu:

- presostat wysoko i niskociśnieniowy (od sprężarki typu

 4N-12.2 z ogranicznikiem wysokociśnieniowym), łącznie z uchwytem, okablowaniem i listwą zaciskową

- przewód cieczowy z filtrem – osuszaczem i wziernikiem

- opcja – regulator prędkości wentylatorów (oprócz LH 135)

Wyposażenie specjalne (wstępnie zmontowane):

- ciśnieniowy wyłącznik olejowy (do sprężarek z pompą oleju) łącznie z uchwytem i elementami łączącymi wraz zaworem zwrotnym

- odolejacz zamontowany w agregacie

- zawór zwrotny na przewodzie tłocznym

- większe zbiorniki do instalacji z dużą ilością czynnika chłodniczego

Obudowa do montażu zewnętrznego chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi – do LH32/2KC-05.2(Y) do LH84/4CC-6.2(Y):

- bardzo przyjazny dla monterów sposób mocowania (złącza sprężynowe)

- prosta możliwość wyposażenia agregatów zamontowanych dla wersji standardowych z pakietem osprzętu

- obudowa zawsze jest zapakowana oddzielnie, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie transportu

Pozostałe cechy wyróżniające:

- wytrzymała konstrukcja o niewielkich gabarytach

- szeroki zakres stosowania:

- czynniki chłodnicze R134a, R404A, R507, R22

- klimatyzacja, chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe

- wykonanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa dla instalacji chłodniczych (VGB 20)

- ciśnienie robocze do 25 barów

- skraplacz z rurkami miedzianymi i aluminiowymi lamelami

- rozwinięta powierzchnia wymiany ciepła skraplacza

- większa moc chłodnicza przy mniejszym poborze mocy

- pełne wykorzystanie wymiennika skraplacza przez zoptymali-zowane umieszczenie wentylatora o wysokiej wydajności

- wentylatory ze szczególnie ekonomicznymi i cichobieżnymi silnikami z wirnikiem zewnętrznym na jednofazowy prąd przemienny 230V/1/50 Hz: typy LH32/2KC-05.2(Y) do LH124/4N-12.2(Y)

- prąd trójfazowy: LH135/…-…(Y)

- ochrona silnika przez wbudowane termostaty uzwojeń

- silniki dostosowane do pracy z elektronicznymi regulatora-mi obrotów - w celu zapewnienia optymalnej regulacji ci-śnienia oraz umożliwienia zmniejszenia emisji hałasu pod-czas chłodniejszych godzin nocnych

- odpowiednio zwymiarowane zbiorniki cieczy

- w razie potrzeby - napełnienie olejem estrowym (dla R134a/R404A/R507)

Dane wydajnościowe:

Wydajności chłodnicze odniesione do 50Hz. Typoszereg OCTAGON – dane dla LH32/2KC-05.2(Y)...

LH84/4CC-6.2(Y) podane są zgodnie z nazwą (pr) EN 13215: tem-peratura gazu zasysanego 20°C z dochładzeniem cieczy. Agregaty od LH104/4Z-8.2(Y): odniesione do temperatury gazu zasysanego 25°C, z dochładzeniem cieczy

źródło: www.berling.com.pl

<< powrót >>


marzec