Przeglądy i konserwacja klimatyzacji ?

Regularne przeglądy instalacji klimatyzacji są bardzo ważne, jeśli nie zostaną wykonane na czas powietrze wydobywające się z klimatyzacji może zawierać niepożądane pyłki, bakterie lub inne drobnoustroje. Wpływając w ten sposób na pogorszenie warunków pracy i samopoczucia ludzi mających bezpośrednią styczność.

jednostki wewnętrzne klimatyzacjiJednostka wewnętrzna – może wyglądać np. tak jak na zdjęciu po lewej kasetonowa lub ścienna zawierają turbinę, która wymusza obieg powietrza. Powietrze to przepływa przez tzw. „parownik”  i jest w nim schładzane. Na parowniku jak i turbinie osadzają się zanieczyszczenia z powietrza. Kurz i pył który zostanie wewnątrz parownika i na filtrach powoduje zmniejszenie wydajności klimatyzacji, w drastycznych przypadkach dochodzi do uszkodzenia silnika turbiny. Dodatkowo urządzenie zaczyna więcej pracować i przez to pobiera więcej energii elektrycznej. Urządzenia wewnętrzne posiadają wbudowane filtry przepływu powietrza, na których osadza się część pyłów, kurzu i cząstek mechanicznych. Ulegają one także zabrudzeniu, które objawia się takimi samymi efektami na pracę układu jak powyżej. Często zdarza się, podczas gdy filtry są całkowicie zatkane, na parowniku pojawia się oblodzenie i wycieki wody poza obudowę. Okresowy serwis urządzenia pozwala utrzymać je w pełnej sprawności i wydajności.

jednostki zewnętrzne klimatyzacji agregaty

Jednostka zewnętrzna (agregat) widoczny na zdjęciu po lewej stronie – składa się podobnie jak urz. wew. z wentylatora i skraplacza, skraplacz jest wymiennikiem ciepła, który tak samo jak parownik,  aby mógł pracować sprawnie musi być czysty aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Jeśli agregat nie jest systematycznie serwisowany to całe urządzenie traci sprawność oraz skraca się znacznie czas jego eksploatacji, w drastycznych przypadkach (brak serwisu przez ponad rok + bardzo dużo zanieczyszczeń) prowadzi do uszkodzenia sprężarki.

Instalacja chłodnicza – należy sprawdzać jej szczelność, gaz chłodniczy jest niebezpieczny dla naszej atmosfery.  Trzeba uzupełniać ubytki izolacji termicznej. Bez odpowiedniej ilości gazu w instalacji klimatyzator nie będzie chłodził.

instalacja chłodnicza klimatyzacji i odpływu skroplin

Skropliny – instalacja odpływu skroplin - kolor czerwony na zdjęciu obok. W urządzeniu wewnętrznym na skutek przepływu powietrza przez zimny parownik skrapla się woda z pary wodnej zawartej w powietrzu. Woda ta w postaci kropel wraz z kurzem i drobnoustrojami spływa do tacy ociekowej a następnie do rury odprowadzającej ją do kanalizacji lub na zewnątrz. Oczywiście w praktyce wszędzie zbiera się osad zawierający w sobie brud i drobnoustroje co prowadzi na początku do wydobywania się z klimatyzacji „brzydkiego zapachu” a następnie do zatkania odpływu i wydobywania się wody na zewnątrz. Czyszczenie instalacji zapobiega takim przypadkom.

Podsumowując za i przeciw widać, że  warto okresowo serwisować układy klimatyzacyjne, aby być pewnym że urządzenie jest w pełni sprawne i wydajne oraz że nie zagraża naszemu zdrowiu i samopoczuciu.